SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 BYTOVÉ JEDNOTKY 3+1 ŽIDENICE U BRNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 47017/19
Odhadní cena: 1.130.000,- Kč
Nejnižší podání: 753.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.10.2020, 10:00
Expirace dražby: 01.10.2020, 10:30

Dražební jistota: 80.000,- Kč
Nejnižší podání: 753.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-město
Obec: Židenice u Brna

Popis:
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky
č. 4113/46 v budově č.p. 4113, příslušející k části obce Židenice, na pozemku p.č. 8271, včetně
spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu
65/3728, vše zapsané na listu vlastnictví č. 11644 a listu vlastnictví č. 5914, vše v k.ú. Židenice,
obec Brno, okres Brno-město, která se nachází v X. nadzemním podlaží výše uvedeného
panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s dvanácti nadzemními
podlažími.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.