ORNÁ PŮDA OKR. TŘEBÍČ - PODÍL 1/2

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 240/20-65
Odhadní cena: 81.000,- Kč
Nejnižší podání: 54.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.10.2020, 13:00
Expirace dražby: 14.10.2020, 14:00

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 54.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Dukovany

Popis:
Zemědělský pozemek parc. č. 295 druhu orná půda. Pozemek se
nachází cca 3,5 km západně od obce Dukovany, 200 m severně od jaderné elektrárny.
Pozemek je sloučen do většího půdního celku s dalšími pozemky bez viditelných hranic v
terénu, bez přímého přístupu z veřejné komunikace
Z hlediska územního plánu obce je oceňovaný pozemek mimo zastavěné území i
zastavitelné plochy.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.