SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL ID. 1/3 POZEMKŮ V OBCI TÝNEC NAD LABEM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4818/13
Odhadní cena: 96.000,- Kč
Nejnižší podání: 64.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.10.2020, 10:00
Expirace dražby: 06.10.2020, 10:30

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 64.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kolín
Obec: Týnec nad Labem

Popis:
Dražené pozemky se nachází v okrese Kolín, ve městě Týnec nad Labem, při ul. Zahradní, mezi stavbami rodinných domů č.p. 445 a č.p. 56. Pozemek parc .č. 455 je zastavěn rozestavěným domem (tento je ve vlastnictví třetích osob na LV č. 1901 a není předmětem dražby). Pozemek parc .č. 456 slouží jako zahrada ve funkčním celku s rozestavěným rodinným domem. Na pozemku parc .č. 456 se nachází vedlejší stavba, venkovní úpravy , které tvoří zřejmě součásti a příslušenství k rozestavěnému rodinnému domu a nejsou předmětem tohoto ocenění. Součástí pozemku tvoří trvalé porosty.
Jedná se o stavební pozemky.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.