DRAŽBA ZAHRADY V ČEJČI

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1846/16
Odhadní cena: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 13.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.10.2020, 11:00
Expirace dražby: 13.10.2020, 11:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 13.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Čejč

Popis:
Oceňovaný pozemek p. č. KN 1729, v druhu pozemku zahrada, o výměře 465 m2, se způsobem
ochrany ZPF se nachází v severovýchodní části katastrálního území Čejč, u severovýchodní hranice
souvisle zastavěné části obce, vně zastavěné části obce Čejč, v lokalitě Za hospodou, ve vinařské
oblasti Morava, trati Hrubé. Pozemek má půdorysně tvar lichoběžníku, je mírně svažitý s orientací na sever. K pozemku je umožněn přístup po účelové zpevněné komunikaci na pozemku p. č. KN 1827.
Místním šetřením soudní znalec zjistil, že v severovýchodní části pozemku, v blízkosti hranice se sousedním
pozemkem p.č. 1722/2 (zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je jiná stavba s č.e. 14, LV 1187) vychází
ze země plastová trubka s hrdlem, kdy pravděpodobným účelem je odvětrání zemního sklepa jiného
vlastníka. Nejedná se o závadu v právním slova smyslu.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.