RODINNÝ DŮM VE MĚSTĚ KRYRY, OKR. LOUNY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 7378/15-161
Odhadní cena: 980.000,- Kč
Nejnižší podání: 653.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.11.2020, 10:30
Expirace dražby: 12.11.2020, 11:00

Dražební jistota: 350.000,- Kč
Nejnižší podání: 653.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Louny
Obec: Kryry

Popis:
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům pravděpodobně s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Kryry, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Komenského 41 439 81 Kryry. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 4053 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.