PODÍL ID. 1/14 RD S POZEMKY V OBCI RATÍŠKOVICE, DALŠÍ PODÍL DRAŽÍ 5.11.2020 MGR. MICKA, EX.ÚŘAD ROKYCANY (PŘÍMÝ PROLINK)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 10431/13-187
Odhadní cena: 65.000,- Kč
Nejnižší podání: 43.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.11.2020, 10:00
Expirace dražby: 04.11.2020, 10:20

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 43.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Ratíškovice

Popis:
Nemovité věci se nacházejí v ulici Hornická. Jedná se o rodinný dům na oploceném, rovinatém pozemku. Příjezd je po asfaltové zpevněné komunikaci.
Při prohlídce znalcem nebyly nemovité věci v plném rozsahu přístupné a proto se při ocenění vycházelo z informací, sdělených účastníky prohlídky.
Dvoupatrový, částečně podsklepený, vnitřní, řadový rodinný dům se sedlovou střechou se nachází na pozemku p.č. 675. Dům je napojen na vodovod, elektřinu, plyn a kanalizaci. Objekt je užíván od roku 1970 a není zcela dokončen - chybí fasáda. Během užívání je údržba velmi zanedbána. V domě je cítit zápach.
Dispoziční řešení: V prvním podzemním podlaží se nachází chodba, schodiště, čtyři sklepy. V prvním nadzemním podlaží se nachází průjezd, chodba, schodiště, dva pokoje, kuchyň, koupelna, záchod. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází chodba, schodiště, dva pokoje a sklady.
Objekt není udržovaný a je velmi podstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Dům vyžaduje velké opravy.
V ceně rodinného domu jsou venkovní úpravy - přípojky sítí, zpevněné plochy, venkovní schody.
Pozemek je rovinatý a je osázen trvalými porosty.
Další podíl na nemovité věci draží jiný soudní exekutor, přímý odkaz zde: https://www.portaldrazeb.cz/drazba/168ex684-16-63-xjray.html

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.