RODINNÝ DŮM V OBCI PRAHA, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ SUCHDOL

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: N 3/2020
Odhadní cena: 6.200.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.133.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.12.2020, 10:00
Expirace dražby: 02.12.2020, 10:30

Dražební jistota: 250.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.133.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec: Praha

Popis:
Vlastníci nemovitosti neumožnili znalci provést řádné místní šetření, ohledání nemovitosti, popsání a přeměření oceňované nemovitosti, a to tím, že znalci nebyl umožněn vstup do vlastní nemovitosti.
Objekt rodinného domu je samostatně stojící a nachází se v ulici Nad Dolíky. RD je částečně podsklepen, má jedno nadzemní podlaží, podkroví a sklonitou střechu. V objektu se nachází 2 bytové jednotky. Stavebnětechnický stav objektu je dobrý, celková údržba domu běžná. U objektu se nachází zpevněná plocha, sklad, oplocení, venkovní úpravy.

Dražebník

Dražebník: Express Dražby a.s.   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.