RODINNÝ DŮM - LEDNICE, OKR. BŘECLAV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1384/19-78
Odhadní cena: 3.030.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.020.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.11.2020, 09:00
Expirace dražby: 11.11.2020, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.020.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Lednice

Popis:
Pozemek parc. č. 707 - 325 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Lednice č.p. 325, rodinný dům

Stavba rodinného domu Lednice č.p. 325 na pozemku parc. č. 707

Nemovitost se nachází v obci Lednice, v okrese Břeclav cca 7 km severozápadně od Břeclavi. Obec leží v Dolnomoravském úvalu, ze severu je obtékána řekou Zámecká Dyje. Okolní zástavba je tvořena staršími rodinnými domy. Nemovitost leží v blízkosti centra obce v ulici Cihlářská. Příjezd k nemovitosti je po zpevněné komunikaci parc. č. 759/1 ve vlastnictví města Lednice.

Dům je řadový vnitřní, pravděpodobně nepodsklepený, přízemní se sedlovou střechou a bez podkroví. Uliční fasáda je orientována k jihu. Dům je pravidelný, přibližně do tvaru obdélníku, za domem ve vnitrobloku je zahrada. Vstup do domu je z uliční (severní) strany, pravděpodobně do zádveří a odtud dál do domu. Nemovitost je v průměrném stavebně technickém stavu, se základní údržbou.
Dům je zděný, krov dřevěný, střecha je sedlová, krytá pálenými taškami. Fasáda je z břizolitu a částečně vápenná. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, okna jsou plastová s předokenními žaluziemi. Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu, vodovod, na veřejnou kanalizaci, plyn je přiveden do fasády.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.