OPAKOVANÁ DRAŽBA STAVEB (BEZ POZEMKŮ) V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 605/10-100
Odhadní cena: 80.000,- Kč
Nejnižší podání: 40.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.11.2020, 10:00
Expirace dražby: 20.11.2020, 10:30

Dražební jistota: 4.000,- Kč
Nejnižší podání: 40.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Hluboké Mašůvky

Popis:
Jedná se o stavby evidované jako "jiná stavba", osazená na dvou stavebních parcelách (p.č. st. 245/1 a p.č st. 245/2) vpravo silnice Plenkovice - Kravsko, pod areálem "solární elektrárny" a střediska JZD. Povinný - nekontaktní, výzva ke konání místního šetření od znalce byla poštovním doručovatelem vrácena jako nedoručitelná. K datu ocenění je hodnocený stavební objekt částečně odbourán (část na parcele p.č. st. 245/1), část objektu na p.č. st. 245/5 ještě vykazuje částečně že se jednalo o účelovou stavbu, ovšem v neuživatelném stavu. Blížší popis jednotlivých součástí nemovitosti je řešen při ocenění ve vlastním posudku.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.