ID. 1/4 NEMOVITÝCH VĚCÍ NA LV 426, K.Ú. ŽICHLICE U HROMNIC, OKR. PLZEŇ-SEVERNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EX 4/20-4
Odhadní cena: 82.500,- Kč
Nejnižší podání: 82.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.11.2020, 11:00
Expirace dražby: 10.11.2020, 11:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 82.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-sever
Obec: Hromnice

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.