BYTOVÁ JEDNOTKA 3+1 V ŽIDLOCHOVICÍCH U BRNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1535/17 - 89
Odhadní cena: 2.900.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.933.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.02.2021, 10:00
Expirace dražby: 04.02.2021, 10:30

Dražební jistota: 250.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.933.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Židlochovice u Brna

Popis:
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 719/7 v budově č.pop. 717, 718, 719 na pozemku parc.č. 1107/2 včetně podílu id. 750/19313 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1107/2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Židlochovice, obci Židlochovice, okres Brno-venkov. Byt č. 719/7 je ve 4.NP vchodu č.p. 719 (krajní vchod budovy). Byt č. 719/7 s dispozicí 3+1 nebyl znalci zpřístupněn, pro účely ocenění předpokládá standardní vybavení a průměrný stavebně-technický stav. Budova č.p. 717, 718, 719 v panelové technologii je po celkové revitalizaci a nadstavbě 5.NP, dokončeno v 2012; stavebně-technický stav budovy je velmi dobrý. Podrobnosti viz. tabulka konstrukce a vybavení stavby.
Příslušenství bytu je tvořenou sklepem v 1.PP – součástí společných prostor, balkonem přístupným z prostoru bytu a podílem id. 750/19313 na společných částech budovy a pozemku parc.č. 1107/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Židlochovice.
Pozemek p.č. 1107/2 – zastavěná plocha a nádvoří, na němž je budova č.p. 717, 718, 719, je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek a podíl id. 750/19313 je předmětem ocenění. Pozemek je stavbou bytového domu zcela zastavěn. Pozemek je rovinný, přístup po pozemku p.č. 1107/33 ve vlastnictví města Židlochovice z ulice Masarykova.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.