DRAŽBA ID. 1/2 GARÁŽE V JIHLAVĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 8193/13
Odhadní cena: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 66.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.11.2020, 09:00
Expirace dražby: 24.11.2020, 09:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 66.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jihlava
Obec: Jihlava

Popis:
Řadová garáž, která je součástí pozemku p. č. 3522/31, včetně příslušenství v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava. Garáž je postavená v řadovém bloku na jižním okraji ulice Telečská, v lokalitě jižního okraje města, jako jednopodlažní garáž pro osobní automobil s jedním stáním. Objekt je přístupný z místní účelové komunikace, která je napojena na ulici Telečská a dále přes ulici Wolkerova na městský komunikační okruh.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.