DRAŽÍME POTŘETÍ: PODÍL ID. 1/2 CHATY S POZEMKY V LUKOVĚ U ZLÍNA - DRUHÁ POLOVINA POSTIŽENA EXEKUCÍ EXEKUTORKOU JUDR. JANOU JARKOVOU

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2253/13-208
Odhadní cena: 190.000,- Kč
Nejnižší podání: 95.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.01.2021, 10:00
Expirace dražby: 13.01.2021, 10:20

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 95.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Zlín
Obec: Lukov

Popis:
Spoluvlastnický podíl id. 1/2:
- pozemek parcela St. 364, o výměře 58 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Lukov, č.e. 75, rod. rekr, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 364;
- pozemek parcela 1366/48, o výměře 442 m2, ostatní plocha, zeleň;
vše zapsáno u KÚ pro Zlínský kraj, KP Zlín, okres: Zlín, obec: Lukov, kat. území: Lukov u Zlína, LV: 308.

Rekreační chata zděné konstrukce, přízemní, částečně podsklepená, s nízkou sedlovou střechou bez možnosti využití podkroví.
Dispozičně chata zřejmě zahrnuje v 1.PP skladové prostory, v 1.NP je vstupní veranda a obývací prostor.
Stavba byla kolaudována v r. 1978, vykazuje známky nepravidelné údržby a zvýšeného opotřebení.
Bude třeba provést větší opravy a modernizace k dosažení soudobého standardu rekreačního bydlení.
Konstrukce objektu je zděná, v tloušťce nad 15 cm.
Obestavěný prostor:
Spodní stavba 4,20*7,40*2,20 = 68,38 m3
Vrchní stavba 7,80*7,40*2,50 = 144,30 m3
Zastřešení 7,80*7,40*1,00/2 = 28,86 m3
______________________________
Celkem = 241,54 m3

Celková výměra pozemků činí 500 m2.

Bylo zjištěno právo spojené s pozemkem parcela 1366/48, a to věcné břemeno chůze přes pozemky parcela 1366/51, parcela 1366/52, parcela 1366/53 a parcela 1366/54, vše v kat. území: Lukov u Zlína, obec: Lukov, oprávnění z věcného břemene pro současné i budoucí vlastníky pozemku parcela 1366/48, kat. území Lukov u Zlína, obec: Lukov. Tomu naopak odpovídá závada spojená s tímto pozemkem na parcele č. 1366/48, spočívající ve věcném břemeni chůze přes pozemek parcela 1366/48, kat. území: Lukov u Zlína, obec: Lukov, oprávnění z věcného břemene pro současné i budoucí vlastníky pozemků parcela 1366/50, parcela 1366/51, parcela 1366/52, parcela 1366/53 a parcela 1366/54, vše v kat. území: Lukov u Zlína, obec: Lukov. Tato závada s nemovitostí spojená prodejem v dražbě nezanikne.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.