DRAŽÍME POTŘETÍ: POZEMKY V OBCI MAŘENICE, OKR. ČESKÁ LÍPA

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 6493/14-290
Odhadní cena: 45.000,- Kč
Nejnižší podání: 18.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.11.2020, 10:00
Expirace dražby: 25.11.2020, 10:20

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 18.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Česká Lípa
Obec: Mařenice

Popis:
Jedná se o pozemky o celkové výměře 1132 m2, druh pozemků zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště v části obce Dolní Světlá pod Luží, v severní části okresu Česká Lípa, cca 10 km severovýchodně od Nového Boru.
Pozemky se nacházejí na severním okraji zastavěného území obce. Jedná se o část obce, kde byla původní historická zástavba. V současnosti jsou zde pouze pozůstatky bývalých staveb a celá oblast je porostlá převážně náletovými vzrostlými dřevinami – stromy a keři, které tvoří příslušenství pozemků. Podle územního plánu obce jde o pozemky nacházející se v plochách zeleně přírodního
charakteru (ZP).
Oceňované pozemky spolu netvoří jeden funkční celek a nejsou přístupné z veřejné komunikace. Nejsou napojeny na žádné IS.
Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.