SOUBOR OBRAZŮ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 16/19
Odhadní cena: 78.030,- Kč
Nejnižší podání: 26.010,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.11.2020, 09:00
Expirace dražby: 19.11.2020, 09:30

Nejnižší podání: 26.010,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:
originály obrazů různých velikostí od autora L. Hájka

Dražebník

Dražebník: JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.