SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/6 BYTOVÉ JEDNOTKY O VELIKOSTI 1+1 V MĚSTĚ ALBRECHTICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 31439/19-441
Odhadní cena: 27.600,- Kč
Nejnižší podání: 18.400,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.11.2020, 13:00
Expirace dražby: 25.11.2020, 13:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 18.400,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Bruntál
Obec: Město Albrechtice u Bruntálu

Popis:
Dražená nemovitá věc zapsaná na LV č. 1190 k. ú. Město Albrechtice představuje bytovou jednotku ve
starším nezatepleném bytovém domě se čtyřmi nadzemními podlažími. Bytový dům se nachází v obci Město
Albrechtice. Negativní vliv na výslednou hodnotu bytové jednotky měla skutečnost, že se jedná
o spoluvlastnický podíl 1/6, který snižuje prodejnost nemovité věci.
Další informace ve znaleckém posudku příloha č.4

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.