PERKUSNÍ REVOLVER, ZN. VÝR. ITÁLIE, RÁŽE .44Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 DC 10012/20-6
Odhadní cena: 2.400,- Kč
Nejnižší podání: 800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.11.2020, 10:00
Expirace dražby: 25.11.2020, 11:00

Nejnižší podání: 800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:
perkusní revolver, zn. výr. Itálie, ráže .44, výrobní číslo 95884, rozhodná cena 2.400,-Kč, nejnižší podání 800,- Kč

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která se prokáže:
1. Platným zbrojním průkazem pro daný typ střelné zbraně


Po nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C má držitel zbrojního průkazu podle ustanovení § 42 odst. 1 povinnost do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví oznámit nabytí vlastnictví ke zbrani příslušnému útvaru policie, kterým je okresní (městské, obvodní) ředitelství, na předepsaném tiskopise. Na základě tohoto oznámení provádí příslušný útvar policie registraci podle § 42 odst. 2.

- je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na dražebním serveru http://drazby.exekutorracek.cz/ jejíž
totožnost byla ověřena (verifikována),
- je přihlášena na dražebním serveru http://drazby.exekutorracek.cz/

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.