STAVBA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Č. 1268 V MOSTĚ (OBCHODNÍ PROSTOR)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 87/17
Odhadní cena: 1.960.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.306.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.11.2020, 10:00
Expirace dražby: 25.11.2020, 10:30

Dražební jistota: 330.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.306.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Most
Obec: Most

Popis:
Objekt občanské vybavenosti č. p. 1268 je přízemní, nepodsklepená stavba s nízkou vazníkovou střechou. V dispozici stavby je prostor prodejny potravin, sklad, chladírna, kancelář a záchod s umyvadlem. Objekt byl kolaudován v roce 1996, stáří ke dni ocenění je 24 let, stavebně-technický stav je dobrý, na stavbě nejsou žádné viditelné závady. (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.