JINÁ STAVBA V POKŘIKOVĚNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 ED3/20
Odhadní cena: 917.000,- Kč
Nejnižší podání: 611.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.12.2020, 10:00
Expirace dražby: 08.12.2020, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 611.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Chrudim
Obec: Pokřikov

Popis:
jiná stavba v Pokřikově

Dražebník

Dražebník: JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.