VINICE VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 304/19
Odhadní cena: 174.000,- Kč
Nejnižší podání: 116.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.12.2020, 10:00
Expirace dražby: 10.12.2020, 10:30

Dražební jistota: 55.000,- Kč
Nejnižší podání: 116.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Velké Pavlovice

Popis:
Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 5939 -vinice a pozemku p.č. 5987 -vinice, vše v k.ú. Velké Pavlovice, obec Velké Pavlovice, okres Břeclav, které jsou situovány v odlehlé severozápadní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6283 -ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemcích se nachází vinice, stáří odhadnuto odborným odhadem 15 roků, včetně opěrné konstrukce, a to betonových sloupků a vodících drátů. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.