SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/8 RODINNÉHO DOMU A GARÁŽE V PŘEBUZI U SOKOLOVA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 667/19-236
Odhadní cena: 128.000,- Kč
Nejnižší podání: 85.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.12.2020, 10:00
Expirace dražby: 08.12.2020, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 85.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Sokolov
Obec: Přebuz u Sokolova

Popis:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Sokolov, v okrajové části města Přebuz, cca 180 m od zastávky bus „Přebuz“ a Městského úřadu. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 1430/8 (ve vlastnictví třetí osoby, neošetřen přístup a příjezd) a pozemku parc.č. 1481 (ve vlastnictví Karlovarského kraje). K domu je možný přístup přes vlastní pozemky. Ve městě Přebuz je k dispozici pouze základní občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Karlových Varech, ve vzdálenosti cca 30 km od nemovité věci.
Nemovitá věc je tvořena: spoluvlastnickým podílem ve výši 1/8 na pozemku parc.č. st. 62, jehož součástí je rodinný dům č.p. 78, pozemku parc.č. st. 325, jehož součástí je garáže bez čp/če a pozemku parc.č. 1524, včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. Přebuz, obci Přebuz, okresu Sokolov (LV č. 42).
Pozemky parc.č. st. 62 a 1524 jsou ve funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, kůlna, venkovní úpravy a trvalé porosty. Pozemek parc.č. st. 325 jehož součástí je garáž bez čp/če se nachází poblíž rodinného domu č.p. 78 a je celý zastavěn stavbou garáže. Celková výměra pozemků činí 1 048 m2.
rodinný dům je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a zřejmě částečně obytným podkroví a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon a živičnou. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, v podkroví s dřevěným obkladem. Okna jsou dřevěná dvojitá.
Znalec pro další ocenění předpokládá:
Vnitřní omítky vápenné hladké, vytápění domu bude zřejmě ústřední prostřednictvím kotle na tuhá paliva. Hygienické vybavení vanou, umyvadlem a WC. Vybavení kuchyně kuchyňskou linkou. Zdrojem teplé vody je zřejmě el. bojler. Napojení na IS: zřejmě pouze elektro, ostatní sítě nebylo možno zjistit Zastavěná plocha objektu činí cca 160 m2. Výměru obytné části domu znalec odhaduje na cca 150 m2. Stavba je v užívání více jak 70 let a nachází se v převážně původním technickém stavu, s předpokladem dalších investic na modernizaci.
- Garáž bez čp/če, součást pozemku parc.č. st. 325 - jedná se o samostatně stojící garáž, zděné konstrukce, s 1.NP s pultovou střechou. Prosvětlení garáže je prostřednictvím luxfer. Jedná se o garáž pro 2 auta.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.