SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 8/10 RODINNÉHO DOMU V KŘINCI U NYMBURKU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4540/17-77
Odhadní cena: 2.598.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.732.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.02.2021, 10:00
Expirace dražby: 10.02.2021, 10:30

Dražební jistota: 400.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.732.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nymburk
Obec: Křinec u Nymburku

Popis:
Rodinný dům je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepený, se dvěma NP pod plochou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce tvoří zřejmě stěnové panely. Stropy s rovným podhledem. Střecha je plochá. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné. Okna jsou plastová. Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci. Znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením: vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní keramické obklady v sociálních zařízeních. Vytápění ústřední, zřejmě prostřednictvím kotle na tuhá paliva. Sociální vybavení (vany, umyvadla, WC, příp. sprchový kout) a vybavení kuchyní (linky, sporáky) standardní.
Stavba se nachází v průměrném technickém stavu, odpovídajícímu uvedenému stáří.
Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:
- venkovní úpravy
přípojky IS (zřejmě voda, elektro a kanalizace, ostatní nebylo možno zjistit), zpevněné plochy
- trvalé porosty
na pozemku zahrady se nachází okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.