RODINNÝ DŮM OKR. NYMBURK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 735/20-28
Odhadní cena: 1.340.000,- Kč
Nejnižší podání: 893.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.12.2020, 09:00
Expirace dražby: 09.12.2020, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 893.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nymburk
Obec: Kamenné Zboží

Popis:
Rodinný dům se nachází v obci Kamenné Zboží, č. p. 78. Obhlídka nemovitosti byla provedena pouze zvenčí, do nemovitosti nebyl znalci umožněn vstup pro ocenění se předpokládá, že jde o samostatně stojící dům, pravděpodobně nepodsklepený, přízemní, se sedlovou střechou bez podkroví.
Dům stojí na pozemku parc. č. St. 76/2, vchod do nemovitosti není právně vyřešen. Dům byl původně ve funkčním celku s vedlejším pozemkem St. 76/1 ve vlastnictví pana Strnada, pozemek oceňované nemovitosti nemá právně vyřešen přístup. Pozemek je přístupný pomocí příjezdové cesty po nezpevněné komunikaci na parc.č. 396/4 ve vlastnictví pana Aloise Rylicha a přímo k nemovitosti za použití brány a pozemku parc.č. 490, který stále vlastní původní majitel pan Strnad František a jeho manželka Strnadová Vlasta. Okolo domu je menší zahrada. Pozemek je rovinatého charakteru.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.