SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/12 RODINNÉHO DOMU V JEVIŠOVCE U BŘECLAVY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 6971/16-55
Odhadní cena: 95.700,- Kč
Nejnižší podání: 63.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.12.2020, 10:00
Expirace dražby: 10.12.2020, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 63.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Jevišovka u Břeclavy

Popis:
Rodinný dům je řadový vnitřní, zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou s navazujícím přístřeškem. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z osinkocementových šablon. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou zateplené do lepidla, finální vrstva chybí. Okna jsou plastová.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci, znalec pro další ocenění předpokládá: vnitřní omítky vápenné hladké, vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, vybavení sanity tvoří zřejmě vana, umyvadlo a WC.
Napojení na IS: zřejmě voda, elektro, plyn a kanalizace.
Parc.č. 275 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 393 m2
Parc.č. 276 zahrada o výměře 86 m2
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbami, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, vedlejší stavby a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 476 m2.
Zastavěná plocha objektu vč. přístřešku činí cca 205 m2. Zastavěná plocha obytné části domu činí cca 160 m2. Znalec odhaduje obytnou plochu domu na cca 130 m2.
Objekt je v užívání cca 70 let. Byla provedena modernizace exteriéru – fasádní omítky do lepidla, nová okna. Technický stav interiéru nemovité věci není znalci znám.
- Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:
- venkovní úpravy
Přípojky IS, oplocení, vrata, zpevněné plochy
-vedlejší stavba (kůlna)
Přízemní kůlna, zděné konstrukce. Zastavěná plocha činí cca 20 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.