RODINNÝ DŮM S POZEMKY V OBCI RADOSTICE, OKR. BRNO-VENKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 DD 3/20-10
Odhadní cena: 3.120.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.010.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.12.2020, 11:00
Expirace dražby: 18.12.2020, 11:20

Dražební jistota: 600.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.010.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Radostice

Popis:
Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, nepodsklepený a obsahuje dvě bytové jednotky. Rodinný dům je řadový, situovaný u obecní komunikace, na ulici Prostřední, v zastavěné části obce Radostice. Základy jsou pásy. Izolace proti vlhkosti jsou vodorovné. Dům je zděný tl.45-50 cm a stropy jsou s rovným podhledem. Vnitřní omítky jsou štukové hladké. Venkovní omítky jsou vápenocementové a částečně chybějící. Okna jsou dřevěná dvojitá a plastová zdvojená. Vnitřní dveře jsou dřevěné. Vnitřní keramické obklady jsou v kuchyních a na sociálních zařízeních v obou patrech. V koupelně v 1.NP je sprchový kout, umyvadlo a WC. Ve 2.NP je WC samostatná místnost a v koupelně je vana a umyvadlo. V kuchyních jsou kuchyňské linky s plynovými sporáky.
Povrchy podlah jsou s keramickou dlažbou, s PVC, s betonovou mazaninou a kobercem. Schody jsou betonové s obložením. Střecha je sedlová s keramickou krytinou, krov je dřevěný. Klempířské prvky jsou úplné. Vytápění je ústřední plynovým kotlem včetně ohřevu vody. Objekt je napojen na přípojku kanalizace, elektřiny, plynu. Vodovod je napojen na vlastní studnu hl.8m, vodovodní řád je možno napojit z ulice Příslušenstvím jsou oplocení, zpevněné plochy, vedlejší zděná hospodářská stavba (kotelna, prádelna, dílna garáž, chodba), stavba přístřešku.

Dispoziční řešení:
1.NP: zádveří a chodba (26 m2), pokoj (10 m2), pokoj (16,2 m2), pokoj (14,42 m2), kuchyně (12,25 m2), koupelna (2,83 m2), spíž (2,37 m2), komora (3,4 m2)
2.NP: chodba se schodištěm (22,11 m2), WC (0,94 m2), koupelna (5,22 m2), pokoj (35,60 m2), pokoj (15,92 m2), pokoj (20,56 m2).

Podlahová plocha: 171,62 m2

Jde o původní stavbu z roku 1928. V roce 1974 proběhla nástavba 2.NP a v roce 2011 proběhla modernizace 2.NP.
Provedené adaptace: Nástavba 2.NP rodinného domu a modernizace vnitřních prostor 2.NP (výměna oken, výměna povrchů podlah, rekonstrukce sociálního zařízení, nová kuchyňská linka, výměna dveří). Stavba je ve stavu částečně nedokončené rekonstrukce, stav průměrný vzhledem stáří a údržbě.
Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: Venkovní omítky jsou v uliční části částečně chybějící a ve dvorní části chybějící a ve špatném stavu. Bytová jednotka v 1.NP je v původním stavu z roku s částečnou modernizací v roce 1974 s minimálním zásahem v průběhu stáří stavby.
Stav hospodářské stavby a přístřešku je zhoršený, chybí omítky a veškeré konstrukce krátkodobé životnosti jsou za hranicí své živostnosti.

Pozemky
- Pozemek p.č.69, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 314 m2 je zastavěn rodinným domem č.p.44,
- Pozemek p.č.70, zahrada o výměře 40m2, využíván v jednotném funkčním celku s rodinným domem č.p.44,
- Pozemek p.č.77/9, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 40m2, využíván v jednotném funkčním celku s rodinným domem č.p.44,
- Pozemek p.č.77/10, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 8m2, využíván v jednotném funkčním celku s rodinným domem č.p.44.
Pozemky jsou zapsány na LV č.69 pro k.ú. Radostice u Brna, obec Radostice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov. Na pozemcích se nachází neudržované trvalé porosty.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.