DRAŽBA ID 1/3 POZEMKU V OBCI DRAHOUŠ, OKRES RAKOVNÍK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 142/15
Odhadní cena: 2.100,- Kč
Nejnižší podání: 1.400,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.12.2020, 10:00
Expirace dražby: 15.12.2020, 10:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.400,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Drahouš

Popis:
Ostatní plocha č. 490/1 v kat. území Tlestky, obec Drahouš je situován mimo zastavěné území obce mezi zemědělskými pozemky. Dle platného územního plánu se nejedná o zastavitelnou plochu. Součástí pozemku jsou bezcenné náletové porosty, příslušenství není.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.