DRAŽBA RD S POZEMKEM V PETROVICÍCH U KARVINÉ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 5170/14
Odhadní cena: 3.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.000.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.02.2021, 11:00
Expirace dražby: 02.02.2021, 11:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.000.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karviná
Obec: Petrovice u Karviné

Popis:
Předmětem dražby je řadový koncový objekt č. p. 510, veden v katastru nemovitostí jako rodinný dům,
s pozemky ve funkčním celku, s příslušenstvím. Budova je podsklepena, s dvěma nadzemními podlažími pod
plochou střechou, zasazená v rovinném terénu, s oplocenou zahradou. V objektu jsou v 1. a 2. NP 2 byty
s dispozicí 3+1 (jiný odhad uvádí dispozici RD 5+1). Objekt je napojen na přípojku vodovodu a kanalizace,
NN, vytápění ústřední s el. kotlem. Parkování je možné v garáži a na pozemku.
Rodinný dům č. p. 510 je postaven na pozemku parc. č. 543/93, pozemek parc. č. 543/10 a 543/108 je ve
funkčním celku s rodinným domem jako zahrada pod oplocením.
Příslušenstvím jsou venkovní úpravy, které zahrnují – přípojky inženýrských sítí, opěrná zeď, oplocení
s vrátky a vraty, zpevněné plochy, zastřešené stání pro automobil, předložené schodiště, skleník.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.