RODINNÝ DŮM V MILOVICÍCH NAD LABEM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3210/19-202
Odhadní cena: 4.700.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.133.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.02.2021, 10:00
Expirace dražby: 11.02.2021, 10:30

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.133.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nymburk
Obec: Milovice nad Labem

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Nymburk, ve městě Milovice, při ul. 5. května, poblíž zastávky MHD bus „Milovice, 5. května“. V okolí nemovité věci se nachází zástavba objektů individuálního bydlení a občanské vybavenosti. Přístup k objektu je z pozemku parc.č. 912/7 (pozemek je ve vlastnictví města Milovice). Ve městě Milovice je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 1,5 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Nymburku, vzdáleném cca 13 km od nemovité věci. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku. Nemovitá věc je tvořena: pozemkem parc.č. 187, jehož součástí je rodinný dům č.p. 34, včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Milovice nad Labem, obci Milovice, okresu Nymburk (LV č. 1921).
Rodinný dům je řadový krajní (navazuje na sousední stavbu č.p. 267), zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení. Okna jsou instalována plastová.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením domu: vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, vybavení sanity vanou, případně sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Vytápění objektu je zřejmě ústřední.
Napojení na IS: dle dálkového náhledu do KN - voda, elektro a kanalizace. Plyn není v domě zřejmě proveden.
Zastavěná plocha objektu činí cca 82 m2. Obytná plocha dle dálkového náhledu do KN činí 125 m2.
Objekt je v užívání dle dálkového náhledu do KN od roku 2001.
Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:
- venkovní úpravy
Přípojky IS (voda, elektro a kanalizace), zpevněné plochy, oplocení, vrata a venkovní bazén
- vedlejší stavba (kůlna)
Na pozemku zahrady se nachází vedlejší stavba, přízemní, se sedlovou střechou. Zastavěná plocha činí cca 6 m2.
- trvalé porosty
Na pozemku se nachází trvalé porosty – okrasné keře.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.