DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKŮ V ARCHLEBOVĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3862/08
Odhadní cena: 9.770,- Kč
Nejnižší podání: 6.513,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.01.2021, 11:00
Expirace dražby: 05.01.2021, 11:30

Dražební jistota: 4.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.513,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Archlebov

Popis:
Všechny dražené pozemky mají zemědělské využití a jsou intenzivně obhospodařovány, a to v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou se společností Zemagro, spol. s.r.o.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.