PODÍL ID. 1/3 ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ V OBCI BOLERADICE, OKR. BŘECLAV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 3921/14-82
Odhadní cena: 17.300,- Kč
Nejnižší podání: 11.534,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.12.2020, 10:00
Expirace dražby: 16.12.2020, 10:20

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 11.534,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Boleradice

Popis:
Pozemky parc. č. 3314/1 a 3314/2 se nacházejí zcela mimo zastavěnou část obce; na LV č. 5 pro k.ú. Boleradice, jsou tyto pozemky zapsány v druhu „vinice“, ovšem při místním šetření bylo zjištěno, že jsou využívány jako zemědělská půda ve větším půdním, obdělávaném celku a byly oceněny dle skutečnosti. Pozemky jsou mírně svažité, přístupné z místní, zpevněné komunikace.

Centrum obce Boleradice je ve vzdálenosti 2 km, do Břeclavi je vzdálenost 33 km.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.