OBCHODNÍ PODÍL 26% VE SPOLEČNOSTI JELÍNEK - TRADING SPOL. S R.O.Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 322/20
Odhadní cena: 29.187.000,- Kč
Nejnižší podání: 9.729.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.12.2020, 11:00
Expirace dražby: 09.12.2020, 11:30

Dražební jistota: 5.500.000,- Kč
Nejnižší podání: 9.729.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:
Obchodní podíl povinného, který představuje 26% (slovy: dvacet šest procent) ve společnosti
JELÍNEK - TRADING spol. s r.o., IČ: 42339723, se sídlem Nad Ovčírnou IV 3685, PSČ: 760 01, Zlín ,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 2354.
Obchodní podíl se draží samostatně.

Dražený obchodní podíl povinného je omezeně převoditelný. K jeho převodu na jiného
společníka obchodní společnosti JELÍNEK - TRADING spol. s r.o., IČ: 42339723, se sídlem Nad
Ovčírnou IV 3685, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v
oddílu C, vložka 2354, nebo na třetí osobu, je potřeba podle společenské smlouvy souhlasu valné
hromady.
Je-li obchodní podíl omezeně převoditelný, může být dle 320ab odst. 5 o.s.ř. příklep udělen jen tomu,
kdo splňuje požadavky stanovené zákonem nebo společenskou smlouvou pro nabytí podílu.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.