DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKU V ÚSTÍ NAD ORLICÍNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 7481/15
Odhadní cena: 65.000,- Kč
Nejnižší podání: 43.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.01.2021, 11:00
Expirace dražby: 12.01.2021, 11:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 43.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Ústí nad Orlicí

Popis:
Předmětem dražby je pozemek, který je situován v centrální, zastavěné části města Ústí nad Orlicí. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 2356 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí. Dle informací ČSÚ v obci Ústí nad Orlicí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Na daném pozemku stojí stavba, která není předmětem dražby, neboť není ve vlastnictví povinného.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.