POZEMEK V TŘEBÍČI, K.Ú. TÝN U TŘEBÍČE, ZASTAVĚNÝ BUDOVOU GARÁŽE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2785/17
Odhadní cena: 6.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.12.2020, 11:00
Expirace dražby: 16.12.2020, 11:20

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Třebíč

Popis:
Pozemek parc. č. St. 551 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 8 m2. Pozemek má obdélníkový tvar. Pozemek je zastaven částí garáže (není předmětem dražby). Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 45/1 ve vlastnickém právu města Třebíč.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Další informace viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.