PODÍL ID. 1/6 LESNÍCH POZEMKŮ V OBCI DRŽOVICE, OKR. PROSTĚJOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 8066/12
Odhadní cena: 12.820,- Kč
Nejnižší podání: 8.547,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.01.2021, 10:00
Expirace dražby: 06.01.2021, 10:20

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 8.547,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Prostějov
Obec: Držovice

Popis:
Pozemky tvoří dva celky mezi sebou vzdálené cca 600 m, v katastrálním území Držovice na Moravě.

a) První celek tvoří pozemek parc.č. 237, obdélníkového podlouhlého tvaru, který se nachází východně, mimo obec v celku lesního porostu. Terén je zvlněný, svažitý až strmý. Na pozemek je přístup přes pozemek parc.č. 926/1, ve vlastnictví obce Držovice, nebo přes pozemky jiných vlastníků. Dle územního plánu je pozemek veden jako „plochy lesní - L“. V okolí se nachází zemědělské, lesní pozemky a nedaleko vede dálnice D46. Centrum obce Držovice je ve vzdálenosti 600 m, do Prostějova je vzdálenost 3,3 km.

b) Druhý celek tvoří pozemek parc.č. 299/1, lichoběžníkového tvaru, který se nachází severovýchodně, mimo obec v celku lesního porostu. Terén je svažitý. Na pozemek je složitý přístup přes pozemky jiných vlastníků. Dle územního plánu je pozemek veden jako „plochy přírodní - E“. V okolí se nachází zemědělské, lesní pozemky a nedaleko vede dálnice D46. Centrum obce Držovice je ve vzdálenosti 1,1 km, do Prostějova je vzdálenost 3,8 km.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.