DRAŽBA POZEMKU V OBCI KŘENICE U PRAHY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1859/15
Odhadní cena: 284.820,- Kč
Nejnižší podání: 189.880,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.01.2021, 09:00
Expirace dražby: 06.01.2021, 09:30

Dražební jistota: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 189.880,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-východ
Obec: Křenice

Popis:
Pozemek č. parc. 174/21 o výměře 4747m2 , vedený dle
KN jako orná půda, s příslušející BPEJ 54 200.
Pozemek je situovaný mimo zastavěné a zastavitelné území obce Křenice, v lokalitě
„Na látkách”, po levé straně od silnice z Křenic, ve směru na Říčany.
Pozemek lze využívat samostatně, neboť je přístupný z místní veřejné komunikace
č. parc. 168, vedené při východní straně pozemku.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.