DRAŽBA ID. 1/8 POZEMKŮ V OBCI VEŘOVICE, OKRES NOVÝ JIČÍNNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3081/16
Odhadní cena: 52.000,- Kč
Nejnižší podání: 34.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.01.2021, 09:00
Expirace dražby: 19.01.2021, 09:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 34.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nový Jičín
Obec: Veřovice

Popis:
Pozemky parc. č. 989/11, 989/12, 989/20 a 989/21 se v jednom celku rozkládají v nezastavěném
severovýchodním území katastru Veřovice. Pozemky jsou svažité s orientací k jihu, jsou součástí
zatravněného plochy užívané jako pastviny. Pozemky jsou bez přístupu z veřejné komunikace, v blízkosti
vede vedení VVN. V územním plánu obce jsou pozemky vedeny v ploše Z zemědělské.
Pozemky parc. č. 1479/49, 1479/54 a 1479/55 se v jednom celku rozkládají v nezastavěném centrálním
území katastru Veřovice cca 250 m jižně od souvislé zástavby a železniční trati. Pozemky jsou mírně svažité s orientací na sever, jsou součástí zatravněného plochy užívané jako pastviny, louky. Pozemky jsou přístupné z nezpevněné cesty na pozemku ve vlastnictví obce. V územním plánu obce jsou pozemky vedeny v ploše Z zemědělské.
Pozemky parc. č. 1479/9, 1479/84, 1500/1 a 2090/2 se v jednom celku rozkládají v nezastavěném území
katastru Veřovice. Pozemky jsou svažité s orientací k jihu, jsou součástí zatravněného plochy užívané jako pastviny. Pozemky parc. č. 1500/1, 1479/9 a část parc. 1479/184 je s převážně listnatým neudržovaným a náletovým porostem. Pozemky jsou bez přístupu z veřejné komunikace. V územním plánu obce jsou pozemky vedeny v ploše Z zemědělské.
Dle údajů v LPIS a zjištěných podkladů obhospodařují pozemky parc. č. 989/11, 989/12, 989/20 a 989/21 o celkové výměře 10 508 m2 společnost RenoFarma Javorník a.s., pozemky parc. č. 1479/47, 1479/54 a
1479/55 o celkové výměře 17 026 m2 společnost RenoFarma Lučina s.r.o. Tyto společnosti užívají
předmětné pozemky bez uzavřené pachtovní smlouvy.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.