DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKŮ V OBCI ZÁBLATÍ, OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 14235/11
Odhadní cena: 29.400,- Kč
Nejnižší podání: 19.600,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.01.2021, 10:00
Expirace dražby: 19.01.2021, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 19.600,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Záblatí

Popis:
Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 218, parc. č. 219, parc. č. 220, parc. č. 1230 a parc. č. 1235, které se nacházejí jihozápadním směrem od centrální části obce na severovýchodní straně od okrajové obytné zástavby obce, kde tvoří koryto vodního toku Bítýška a bezprostřední okolí jejího pravého břehu. Lokalita je vzdálená od nejužšího centra obce asi 300 – 500 m jihovýchodním směrem. Dále je předmětem dražby pozemek parc. č. 1399, který se nachází asi 600 m jihovýchodním směrem od okraje zástavby obce (zemědělského areálu) a asi 1000 m jižně od okraje obytné zástavby obce, kde tvoří severní okraj lesa.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.