DRAŽBA POZEMKŮ V SJM V OBCI PŘEPYCHY, OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOUNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3441/11
Odhadní cena: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.01.2021, 11:00
Expirace dražby: 19.01.2021, 11:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rychnov nad Kněžnou
Obec: Přepychy

Popis:
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se na východním okraj zastavěné části obce Přepychy. Jedná se o sousedící pozemky pravidelných tvarů, které jsou na severozápadní, jihozápadní a jihovýchodní straně oploceny. Na pozemku parc. č. 910/6 se nachází nezpevněná cesta, která vede k oceňovaným pozemkům.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.