BYT 2+1 TŘEBÍČ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 911/19-90
Odhadní cena: 1.750.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.166.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.02.2021, 09:00
Expirace dražby: 01.02.2021, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.166.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Třebíč

Popis:
Byt se nachází v bytovém domě při ulici Myslbekova č. or. 7. Jedná se o bytový dům se dvěma vchody na jednom čísle popisném. Bytový dům leží v souboru celkem šesti bytových domů. Dům obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, s pěti nadzemními podlažími a plochou střechou. Dům disponuje výtahem. Orientace domu, i bytů je na sever a na jih. Okolo domu je pozemek, který je ve vlastnictví města Třebíč. Dům je v dobrém technickém stavu po revitalizaci.

Dispozice domu: Vstup do domu je z jižní strany do 1.NP do zádveří a chodby se schodištěm a výtahem
Nosná konstrukce: panelová
Izolace: proti zemní vlhkosti
Vnější povrchy: zateplená omítka
Střecha: plochá
Schodiště: betonové
Střešní krytina: PVAC pasy
Oplechování: parapety, žlaby, svody z pozinkovaného plechu
Bleskosvod: instalován
Napojení na přípojky: elektro, vodovod, kanalizace, plyn
Výše spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích je 529/35838

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.