RODINNÝ DŮM OKR. TACHOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 699/19-93
Odhadní cena: 1.500.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.02.2021, 13:00
Expirace dražby: 01.02.2021, 14:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tachov
Obec: Konstantinovy Lázně - Břetislav

Popis:
Dům č.p. 12 je samostatně stojící, z části podsklepený, s 1 nadzemním podlažím, se sedlovou střechou s obytným podkrovím. Půdorys je nepravidelný, přibližně do L. Dům je vestavěn do svahu, z příjezdové nezpevněné cesty na vlastním pozemku je vjezd do garáže v 1.PP. Vstup do domu je ze zahrady po venkovním schodišti do přistavěného zádveří v 1.NP. Zahrada kolem domu je v úrovni 1.NP, je mírně sklonitá, oplocená, kolem jihozápadní strany je kamenná opěrná zeď. V zahradě se nachází studna a 2 vedlejší stavby - malý zděný sklad (ZP 7 m2) a sklad dřevěný (ZP 20 m2). Zahrada je zatravněná s několika ovocnými stromy. Dům je připojen na elektřinu a veřejný vodovod, kanalizace je svedena do žumpy. V místě není možné připojení na kanalizaci ani zemní plyn.
V katastru nemovitostí na LV 6 jsou obě vedlejší stavby evidovány jako stavba bez čp/če, bydlení, bez LV. Dle místního šetření se jedná o vedlejší stavby.
Příjezdová nezpevněná cesta na jihozápadní straně vlastního pozemku (na parcelách č. 4, St. 48, 885) je užívána i jako přístupová cesta k sousednímu domu č.ev. 3 - tento stav není ošetřen věcným břemenem.
Technický stav: Dům je asi z r. 1930 (dle odborného odhadu), byla prováděna běžná údržba a provedeny některé modernizace - přístavba zádveří, plastová okna. Podle obhlídky zvenčí je dům v průměrném stavebně-technickém stavu, předpokládá se průměrné vnitřní vybavení. V současné době je prováděno odvodnění terénu u severozápadní strany domu, protože v suterénu byla zvýšená vlhkost zdiva.
Materiálové a konstrukční vybavení domu bylo zjištěno při místním šetření nebo odborným odhadem, výměry byly zjištěny z katastrální mapy, fotomapy nebo odborným odhadem. Podrobný popis konstrukcí - viz. tabulka Výpočet věcné hodnoty stavby.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.