RODINNÝ DŮM VE OBCI BOHUSLÁVKY, OKR. PŘEROV - NOVÝ TERMÍN PO ODROČENÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 651/16
Odhadní cena: 1.160.000,- Kč
Nejnižší podání: 773.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.02.2021, 10:00
Expirace dražby: 11.02.2021, 10:30

Dražební jistota: 350.000,- Kč
Nejnižší podání: 773.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Přerov
Obec: Bohuslávky

Popis:
Jedná se o zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou a valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Bohuslávky, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1061/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bohuslávky, č. p. 114, 751 31 Bohuslávky. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, plynové vedení. Dle informací ČSÚ v obci Bohuslávky je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.