PODÍL ID. 1/36 POZEMKŮ V OBCI LITEŇ, OKR. BEROUN

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 5730/14-163
Odhadní cena: 16.800,- Kč
Nejnižší podání: 8.400,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.01.2021, 12:00
Expirace dražby: 06.01.2021, 12:20

Dražební jistota: 2.500,- Kč
Nejnižší podání: 8.400,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Beroun
Obec: Liteň

Popis:
Pozemky, přes které procházejí spoluvlastníci domu čp. 109; zčásti jsou volně přístupné, užívané jako přístupová cesta ke vstupům do domu a zahrady. Pozemky jsou rozděleny dle částí, kterou užívají spoluvlastníci domu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné a bytové domy. Centrum obce Liteň je ve vzdálenosti cca 500 m, do Berouna je vzdálenost 11 km.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.