DRAŽBA ID. 1/6 GARÁŽE A ID 1/3 POZEMKU V MEZIBOŘÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1059/19
Odhadní cena: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.01.2021, 09:00
Expirace dražby: 13.01.2021, 09:30

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Most
Obec: Meziboří

Popis:
Nemovitost je umístěna jako řadový koncový objekt (polovina dvojgaráže) v nepravidelné zástavbě Litvínovské ulice, u hlavní komunikace, procházející městem Meziboří, v její okrajové části. Od ulice je oddělena krajnicí komunikace. Hlavním objektem nemovitosti je tedy garáž bez čp./če. Další součástí nemovitosti je pouze pozemek st.p.č. 185/2, zastavěná plocha, o výměře 22 m2, vše k. ú. a obec Meziboří, okres Most. Vše tvoří jeden samostatný územně uzavřený celek.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.