POZEMKY VE SLUŠOVICÍCH, OKR. ZLÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 856/19
Odhadní cena: 87.500,- Kč
Nejnižší podání: 58.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.01.2021, 10:30
Expirace dražby: 06.01.2021, 10:50

Dražební jistota: 9.000,- Kč
Nejnižší podání: 58.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Zlín
Obec: Slušovice

Popis:
Oba pozemky tvoří jeden celek v katastrálním území Slušovice. Nachází se východně, za obcí, v rámci celku rozsáhlejšího lesního porostu.

a) Pozemek parc.č. 1629/11 je ve tvaru písmene „L“. Terén je strmý, porostlý méně vzrostlými listnatými stromy a náletovými křovinami. Na pozemek je obtížný přístup a přes pozemky jiných vlastníků. Dle územního plánu města je pozemek veden jako „L - plochy lesní“.

b) Pozemek parc.č. 1634 je ve tvaru obdélníku. Terén je strmý, porostlý méně vzrostlými listnatými stromy a náletovými křovinami. Na pozemek je obtížný přístup a přes pozemky jiných vlastníků. Dle územního plánu města je pozemek veden jako „K - plochy krajinné zeleně“.

V okolí se nachází lesní pozemky, v blízkosti jsou rekreační objekty a vede silnice směrem na obec Raková a Vizovice. Centrum města Slušovice je ve vzdálenosti 1,1 km, do Zlína je vzdálenost 11,7 km.

Více informací viz znalecký posudek

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.