PODÍL 1/3 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY VE SVĚTCI - OPAKOVANÁNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 2977/16
Odhadní cena: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 100.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.02.2021, 10:00
Expirace dražby: 10.02.2021, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 100.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Teplice
Obec: Světec

Popis:
Pozemek parc. č. St. 71, jehož součástí je stavba č.p. 45, je umístěn v centru historické zástavby obce Světec, v dostatečně kapacitní slepé ulici, která se u domu č.p. 45 rozšiřuje na parkovací plochu. V ulici jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě. Pozemek parc. č. St. 71, který tvoří jednotný funkční celek s pozemkem parc. č. 5/1, je zhruba z poloviny zastavěn rodinným domem č.p. 45 a vedlejší stavbou, nezastavěná plocha tvoří malý uzavřený dvůr. Na východní hranici pozemku parc. č. St. 71 navazuje malá zahrádka ohraničená dřevěným plotem (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.