ZEMĚDĚLSKÁ STAVBA A POZEMKY V BLATNĚ (LN) - OPAKOVANÁNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 837/12
Odhadní cena: 181.720,- Kč
Nejnižší podání: 90.860,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.02.2021, 10:00
Expirace dražby: 17.02.2021, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 90.860,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Louny
Obec: Blatno

Popis:
Pozemky se nachází v okrajové části obce Blatno, z hlediska komerční využitelnosti se jedná o výhodnou polohu. Na pozemcích parc. č. 1/1 a parc. č. 1/3 se nachází stavba stodoly se zděnou svislou nosnou konstrukcí. Pozemky parc. č. 121/2 a parc. č. 236/7 přiléhají k pozemkům parc. č. 121/1 a parc. č. 236/1 (oba na LV 236) a tvoří pruh o šířce 3 m. Stavby jsou na konci životnosti, nejsou udržované a nejsou ani nijak využívány, kromě stavby stodoly na pozemcích parc. č. 1/1 a parc. č. 1/3, která je v současné době využívána (bez nájemní smlouvy) k chovu drobného hospodářského zvířectva. Stavba na pozemku parc. č. St. 156 je bývalé sociální zařízení česáčů chmele, bez vnitřního vybavení. Jedná se o stavbu na cizím pozemku. Stavba na pozemku parc. č. St. 165 je bývalá vodárna, v současné době jsou zachované pouze základy, obvodové zdivo a pultová střecha se silně poškozenou krytinou. Jedná se o stavbu na cizím pozemku. (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.