ID. 1/3 RODINNÉHO DOMU NA SKÁLE Č.P. 1117/10, ČÁSLAV, OKR. KUTNÁ HORANejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 1159/14
Odhadní cena: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 133.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.02.2021, 10:30
Expirace dražby: 09.02.2021, 11:00

Dražební jistota: 45.000,- Kč
Nejnižší podání: 133.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kutná Hora
Obec: Čáslav

Popis:
Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako část dvojdomku a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, není zde půda a obytné podkroví není vybudované. Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven cca v 60. letech.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 1+1. V domě se nachází zádveří o výměře 1,90 m2, chodba o výměře 6,00 m2, komora o výměře 0,90 m2, WC o výměře 1,00 m2, kuchyně o výměře 12,10 m2, pokoj o výměře 8,90 m2. Podlahová plocha činí 30,80 m2.

Do objektu je zavedena elektřina, vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci. V ulici je možnost připojení na zemní plyn. V domě je topení řešeno lokálně elektrickými přímotopy. Je instalován elektrický průtokový ohřívač pro účel ohřevu vody.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.