DRAŽBA ID. 2/3 VINICE V OBCI IVAŇ, OKRES BRNO-VENKOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 8841/09
Odhadní cena: 46.000,- Kč
Nejnižší podání: 30.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.01.2021, 09:00
Expirace dražby: 26.01.2021, 09:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 30.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Ivaň

Popis:
Dražený pozemek má obdélníkový tvar s podélnou osou orientovanou téměř severojižním směrem. Pozemek vedený v katastru nemovitostí coby vinice je neudržovaný, porostlý náletovými dřevinami. Na pozemku se mimo náletových dřevin nacházejí i betonové sloupky konstrukce vinohradu s částečně zachovanými vodícími dráty. Konstrukce vinice jsou však neudržované a převážně určené k odstranění, resp. k zásadní obnově s výměnou sloupků a vodících drátů

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.