2. OPĚTOVNÁ DRAŽBA ID. 1/2 RD S POZEMKY V OBCI ROŠTÍNNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 8214/3
Odhadní cena: 1.092.500,- Kč
Nejnižší podání: 437.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.02.2021, 10:00
Expirace dražby: 09.02.2021, 10:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 437.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Roštín

Popis:
Jedná se o dražbu zděného nepodsklepeného rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou s pálenými taškami. Dvě čísla popisná jsou v interiéru propojena, tvoří jeden dům, který je možno napojit na elektřinu, vodu i kanalizaci. Dům je bez sociálního zázemí, místnosti jsou holé, část bez podlah a omítek. Na pozemku parc.č. 227/4 stojí stodola nezapsaná v katastru nemovitostí. Pozemky tvoří s domem jeden funkční celek. Detailní informace naleznete ve znaleckém posudku.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.