Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 5877/14
Odhadní cena: 7.875,- Kč
Nejnižší podání: 5.250,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.01.2021, 11:00
Expirace dražby: 27.01.2021, 11:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 5.250,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Okarec

Popis:
Předmětem dražby je pozemek v obci Okarec. Dle návrhu ÚP obce Okarec je plocha určena pro zemědělskou produkci, pozemek se nachází ve východní extravilánové části k.ú.Okarec poblíž Okareckého potoka a rybníku Dubovec.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.